Ο ιατρός είναι πιστοποιημένος ιατρός του ΕΟΠΥΥ , κάτι που σημαίνει ότι δύναται να συνταγογραφεί και να εκδίδει παραπεμπτικά μέσω ΕΟΠΥΥ.

Το αντίτιμο της επίσκεψης βαρύνει τον ασθενή.